FASOLKA
ŻŁOBEK PROZDROWOTNY


Najważniejsze jest dziecko i jego rozwój, który daje radość.

Wiemy, że prawidłowy rozwój dzieci zależy od wiedzy i mądrości ich opiekunów. Dlatego naszą misją jest stworzenie realnych i atrakcyjnych możliwości do stymulowania rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa. Pracujemy na zasobach dziecka, kierujemy się zasadą, że pozytywne wzmocnienie może zdziałać cuda i pokonać deficyty.

Statut Żłobka

Wykorzystując własne doświadczenia, wnikliwą obserwację, oraz analizując diagnozę potrzeb rodziców, tworzymy placówkę o prozdrowotnym charakterze. Wiek żłobkowy to intensywny rozwój fizyczny i umysłowy dziecka, dbanie o jego prawidłowość należy do nas, dorosłych.

W każdym dziecku drzemie ogromny potencjał, który staramy się wyzwolić i ukierunkować tak, aby dziecko:

 • rozwijało się zgodnie z indywidualnymi możliwościami,poszerzało swoje możliwości,
 • kształtowało swoje umiejętności,
 • uczyło się nawiązywać kontakty z rówieśnikami,
 • nabierało świadomości własnych potrzeb,
 • stawało się coraz bardziej samodzielne,

aby stać się przedszkolakiem😊

Wyposażamy dzieci w wiedzę i wspieramy rodziców w wychowaniu ich pociech poprzez:

 • Nieustanną współpracę z rodzicem w poszanowaniu wzajemnych oczekiwań
 • Dbałość o harmonijny rozwój indywidualny każdego dziecka w poczuciu własnej wartości i godności
 • Stwarzanie warunków do poczucia bezpieczeństwa
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Kształtowanie prawidłowych prozdrowotnych postaw dzieci poprzez realizację projektów edukacyjnych i profilaktycznych
 • Stymulowanie prawidłowego rozwoju poprzez codzienne działania umożliwiające odpowiednią ilość ruchu, codzienną gimnastykę oraz pracę z terapeutami
 • Mnogość zajęć dodatkowych daje możliwość rozwijania indywidualnych talentów i pasji dziecięcych

Dbamy o wszechstronny i prawidłowy rozwój indywidualny każdego dziecka, zapewniając:

 • zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe i gimnastyczne na świeżym powietrzu,
 • zabawy umuzykalniające,
 • zabawy językowe, również z językiem obcym,
 • zajęcia konstrukcyjno-manipulacyjne,
 • tematyczne zajęcia dydaktyczne,
 • wspomaganie terapeutyczne: logopedyczne i fizjoterapeutyczne.

Dzieci podczas pobytu w żłobku uczą się: współżycia społecznego w grupie dziecięcej, samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych, samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania, używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem, wymowy, myślenia i kształtowania wyobraźni, doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego, sprawności ruchowej i poczucia rytmu.

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Staramy się aby jak najczęściej dzieci korzystały ze świeżego powietrza. Niezbędna dla małego dziecka zabawa w otoczeniu uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy. Naszym celem jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju, zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka. Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

Co roku organizujemy okres adaptacyjny, w którym dzieci w obecności rodziców poznają i przyzwyczajają się do pań opiekujących się nimi, rówieśników, całego otoczenia oraz panujących w żłobku reguł.