oferta_dzieciDZIECKU ZAPEWNIAMY


 • Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa
 • Mnogość zabaw rozwijających wszechstronność dziecka
 • Zajęcia tematyczne realizowane kreatywnie, rozwijające samodzielność dziecka poprzez praktyczne i celowo dobrane działania edukacyjne i wychowawcze
 • Możliwość swobodnej zabawy oraz naturalnych doświadczeń edukacyjnych
 • Mnogość zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci, bo każdemu chcemy dać możliwość rozwoju własnych talentów i pasji
 • Dużą dawkę ruchu i zajęć prowadzonych na świeżym powietrzu przy sprzyjającej aurze pogodowej
 • Opiekę specjalistów (logopedy, psychologa, fizjoterapeuty)
 • Przestronne i nowocześnie wyposażone sale
 • Grupy liczące do 20 dzieci z czterema opiekunkami w grupie
 • Przyjazną atmosferę
 • Pozytywne wzmocnienie
 • Zbilansowaną dietę
 • Menu bez alergenu (wg. potrzeb)
 
oferta_rodziceRODZICOM ZAPEWNIAMY


 • Opiekę dla dziecka w godzinach 6.00 – 18.00
 • Wspólny okres adaptacyjny dziecka
 • Wiedzę z codziennej obserwacji dziecka, którą zawsze dzielimy się z rodzicami
 • Możliwość współdecydowania o zadaniach realizowanych w grupie
 • Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego (angielski codziennie, terapię logopedyczną, rytmikę, gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną, zajęcia eksperymentalno-przyrodnicze, zajęcia taneczne, zajęcia ruchu rozwijającego wg. W.Sherborne)
 • Wiedzę o zdrowiu i wychowaniu poprzez organizowanie wspólnych warsztatów i szkoleń
 • Dialog i aktywny udział w życiu placówki
 • Możliwość konsultacji z logopedą i psychologiem w cenie czesnego