Opłaty na rok 2022/2023  


WPISOWE:
800 zł – bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania dziecka do grupy żłobkowej

CZESNE – OPŁATA STAŁA:
1380 zł – czesne płatne 12 miesięcy w roku (od września 2024r. opłata wyniesie 1450zł)

WYŻYWIENIE:
18,00 zł za dzień dla dzieci z dietą podstawową
22,00 zł za dzień dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)


Opłata za wyżywienie ulega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka i odliczana jest od opłaty w kolejnym miesiącu na podstawie ilości dni nieobecnych.
Opłat za czesne i wyżywienie należy dokonywać do 10-ego dnia każdego bieżącego miesiąca.

Opłat proszę dokonywać
na rachunek bankowy przedszkola:arrow


63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)


W przypadku przerwy wakacyjnej odliczana jest opłata za wyżywienie, czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

Gdański Bon Żłobkowy:
Rodzice dziecka, które nie ukończyło 3 lat a jest zapisane do placówki żłobkowo-przedszkolnej, mogą skorzystać z miejskiego dofinansowania w kwocie do 500zł w ramach „Gdańskiego Bonu Żłobkowego”. Szczegóły na stronie: Gdański Bon Żłobkowy – Gdańskie Centrum Świadczeń (gcs.gda.pl)